Helgeland Plast satser på havmerder

HjemReferansebyggHelgeland Plast satser på havmerder

I 1971 etableres Helgeland Plast. Plastrørene produsert ved Helgeland Plast skulle vise seg å fungere særs godt til merder brukt i oppdrett av laks. I 1994 hadde plastfabrikken levert mer enn 10.000 merder over hele verden. Bildet er fra et fjernsynsintervju på Taiwan ute på et PolarCirkel-anlegg.